Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta

Dobrý den, mohl bych vám položit pár otázek?
Ano, můžete.

Odkud jste k nám přišla?
Přišla jsem z fakulty Ekonomicko-správní, tady z Univerzity Pardubice. Jsou u nás ekonomické obory, ale i internetické. Takže pro vás, jako pro průmyslovku, máme obor systémové inženýrství a informatika jako studijní program To je vlastně to, co spojuje informatickou část s ekonomickými předměty, takže ten student je absolventem, který má informatické a ekonomické znalosti.

... Čtěte více

27/12/2016

Your Chance

Dobrý den. Mohu Vám položit několik otázek?
Ano můžete.
Odkud jste k nám přišel?
Přišel jsem z Prahy, z organizace, která se jmenuje Your Chance. Je to obecně prospěšná společnost, která se zabývá vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti. Budu tady mít přednášku na téma finanční gramotnost

Přednášel jste někdy na této škole?
Ne, bohužel ne, byť mám tohle město velice rád, ale přednášel jsem tady minulý rok v Pardubicích několikrát, ale ne na škole. Přednášel jsem tady na úř... Čtěte více

27/12/2016

Krajská nemocnice Pardubice, anesteziologicko-resuscitační oddělení

Už jste někdy byli na naší škole?
Ne, bohužel.

Těšíte se na spolupráci s našimi studenty?
Ano, těšíme se.

Jak jste se k svému oboru dostali?
Já jsem studoval střední školu veterinářskou a pak jsem se rozhodl, že už nechci dál studovat zvířata, a tak jsem přišel na lidi.
Já jsem to měla jasné, protože jsem od šesti let věděla, že chci dělat zdravotní sestřičku .

Doporučili byste studium vašeho oboru?
... Čtěte více

27/12/2016

Přednášel jste už někdy na naší škole?

Přednášel.

Jak se vám tady líbilo?

Líbilo se mně tady, tady je taková dobrá spolupráce. Jak se studenty,
tak s pedagogickým sborem.

Co budete přenášet?

Tak my jsme tady s kolegou, který je z krizového řízení a ochrany obyvatelstva, a já jsem z kontrolní činnosti stavební prevence a zjišťování příčin požáru. Takže od nás uslyšíte o požární ochraně a prevenci.

Jak jste se k této práci dostal?

Tak k této prác... Čtěte více

27/12/2016


Rozhovor s Markem Fišerem

1. V kterém roce jste absolvoval SPŠE a který obor?
Na SPŠE jsem studoval v letech 2005-2009 obor slaboproudá elektrotechnika.

2. Kterou vysokou školu, fakultu a obor jste vystudoval?
Po SPŠE jsem pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze (známé jako matfyz), studijní obor informatika, zaměření programování. Tato škola pro mě byla jasnou volbou, protože mě velice zajímalo programování
a to je na matfyzu na opravdu vysoké úrovni (i v porovnání se svě... Čtěte více

16/09/2015

Představujeme bývalého žáka Marka Fišera I

Na střední škole si mu kamarád postěžoval, jak je zdlouhavé ruční opisování not. Neváhala jako téma maturitní práce si vybral řešení optického rozpoznávání not. Právě s ním Marek Fišer uspěl v soutěži České hlavičky.
Po maturitě na SPŠE a VOŠ Pardubice Marek vystudoval bakaláře na Matematicko-fyzikální fakultě UK, získal titul Master of Science na Purdue University v USA a začal pracovat pro společnosti jako Google a NVIDIA.
V rozhovoru pro Literární noviny Marek řekl: „Stu... Čtěte více

16/09/2015


A jak se Marek dostal do takových společností jako Google nebo NVIDIA?
Velmi brzo po příjezdu do USA zjistil, že všichni mají životopisy,
portfolia, stránky a blogy, protože se chtějí dostat na nějakou stáž. Stáže jsou v USA velmi populární. Proto podle svých slov také sepsal životopis, vylepšil osobní stránky a po prvním semestru podal přihlášku online do společností Apple, Google, Intel a Microsoft. Jediný Google mu odpověděl, absolvoval čtyři pohovory a nakonec ho přijali. Další rok nemělv plánu jít na stáž, ale NVIDIA a Google... Čtěte více

16/09/2015

Zesilovač Tomáše Hrbka

Jaká je úroveň maturitních výrobků? Pokud se zeptáte dnes už absolventa Tomáše Hrbka, odpoví Vám, že za svůj maturitní výrobek nejen dostal známku výborně, ale dokonce s ním v soutěži AMAVET postoupil do národního kola a v SOČ v oboru elektrotechnika také.

Tomáše Hrbka jsme se zeptali:

O jaký výrobek se jedná?

Jde o zesilovač BI-AMP 2x 140W.

Jak vznikl nápad vytvořit zesilovač?

Chtěl jsem pro své vlastní reproduktory vytvořit zesilovač ve třídě HI-E... Čtěte více

25/05/2015

Některé vyučující, kteří se zúčastnili jednotlivých přednášek na dni prevence oborů L a H, jsme požádali o hodnocení a dozvěděli jsme se toto:

Mgr. Račický

Dvacet šest žáků třídy 1.ME se ve druhém dopoledním bloku setkalo se školní psycholožkou Mgr. Miriam Tucauerovou, aby se teoreticky, možná i prakticky zdokonalili v něčem, co je bude provázet nejenom ve škole, ale po celý život - v umění se učit, pochopit zákonitosti tohoto tak potřebného procesu. Paní Miriam už dopředu avizovala, že si nepřeje, aby s ní byl ve t... Čtěte více

Zobrazit fotky

18/03/2015


Všichni si toho všimli. Náš oblíbený bufet změnil provozovatele, dostal novou obsluhu a nový kabát. Ne všichni už vědí, že novým provozovatelem, který vzešel z výběrového řízení, se stala firma Frencl s.r.o. – rodinná firma, která vznikla v roce 1992 ve Valech u Přelouče. V průběhu dalších čtyř let postavila nový provoz v Rábech, kam se v roce 1996 přestěhovala. Firma se zabývá výrobou lahůdek, občerstvení pro oslavy a rauty, ať už rodinné nebo pracovní. Panu majiteli jsme položili několik otázek:
Jaké úpravy přestavba staréh... Čtěte více

Zobrazit fotky

10/09/2014

Rozhovor se správcem budov SPŠE a VOŠ Pardubice ing. Karafiátem

O jakou prázdninovou změnu ve škole se jedná?
Jde o rekonstrukci prosklené schodišťové stěny se 158 okénky, kterou míjíme, když stoupáme po hlavním schodišti. Kdo procházel kolem školy, viděl vysoké lešení.
Proč se stěna rekonstruovala?
Její vnější část byla zkorodovaná. Vypadala zanedbaně a navíc hrozilo vypadnutí okenního křídla na chodník. Zvnitřku se okénka nedala otevřít, a tedy ani umýt.
Proč je rekonstrukce považována za tak významnou?<... Čtěte více

Zobrazit fotky

10/09/2014