Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta

Dobrý den, mohl bych vám položit pár otázek?
Ano, můžete.

Odkud jste k nám přišla?
Přišla jsem z fakulty Ekonomicko-správní, tady z Univerzity Pardubice. Jsou u nás ekonomické obory, ale i internetické. Takže pro vás, jako pro průmyslovku, máme obor systémové inženýrství a informatika jako studijní program To je vlastně to, co spojuje informatickou část s ekonomickými předměty, takže ten student je absolventem, který má informatické a ekonomické znalosti.

Přednášela jste někdy na naší škole?
Ano, já jsem tu dokonce učila, učila jsem tu měření, základy elektrotechniky a elektrotechnologii.

Jak jste se těšila na práci s našimi studenty?
Byla to příjemná změna, protože jsem byla ve třídě plné kluků a u nás to máme namíchané, tak asi polovina dívek a polovina kluků. Po strašně moc letech jsem poznala, že studenti vstanou při příchodu učitele, to na vysoké škole v podstatě není.

A co tu budete přednášet?
Já jsem právě dnes mluvila o tom, jaké je to ve vysokém školství, na co si mají dát studenti pozor nebo naopak, co je na vysokých školách pozitivní a jaký rozhled jim vysoká škola přinese, co mohou dělat, jaké najdou potom uplatnění .

Doporučila byste studium vašeho oboru na naší škole?
Určitě si myslím, že vaši studenti u nás na fakultě ekonomicko-správní mají obory, které by je mohly zajímat. Ať už ty ekonomické, nebo ty informatické.

27/12/2016