Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Přednášel jste už někdy na naší škole?

Přednášel.

Jak se vám tady líbilo?

Líbilo se mně tady, tady je taková dobrá spolupráce. Jak se studenty,
tak s pedagogickým sborem.

Co budete přenášet?

Tak my jsme tady s kolegou, který je z krizového řízení a ochrany obyvatelstva, a já jsem z kontrolní činnosti stavební prevence a zjišťování příčin požáru. Takže od nás uslyšíte o požární ochraně a prevenci.

Jak jste se k této práci dostal?

Tak k této práci jsem se dostal kvůli svému zájmu o problematiku a myslím si, že to je služba pro lidi, a baví mě to, pomáhat lidem.

27/12/2016