Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Dne 10. 6. se v Domě hudby v Pardubicích konalo slavnostní rozloučení
s čerstvými absolventy. Zazněla zde řada projevů, my Vám poskytujeme k přečtení projev ředitele školy Ing. L. Štěpánka. Nazvali jsme ho:
Matematická paralela
Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci, vážení hosté,
vítám Vás v Domě hudby v Pardubicích, kde v Sukově síni dojde k slavnostnímu vyřazení nových absolventů Střední průmyslové školy elektrotechnické.
Milí absolventi, před čtyřmi lety jste se společně s rodiči rozhodli pro studium na naší škole. Vybrali jste si zajímavý, nesmírně progresivní a ve společnosti žádaný obor. Vaše uplatnění bude opravdu velmi rozmanité. Po absolvování studia budete moci dále pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo budete připraveni nastoupit svoji profesní dráhu ve firmách nejenom s elektrotechnickým výrobním programem. Dnes coby čerství absolventi můžete klidně s hrdostí tvrdit, že studium na naší škole není zdaleka tak obtížné, jak se na veřejnosti traduje. Pojmy jako technika – elektrotechnika – matematika Vám nejsou cizí. Vraťme se však o čtyři roky nazpátek a zavzpomínejme na uplynulé období ve formě matematické paralely.
Na základní škole byl Váš prospěch lineární s vodorovným průběhem, v uzavřeném intervalu pro všechny žáky. Matematické vysvětlení je nasnadě: byly jste ještě děti a Váš prospěch byl reálným výsledkem Vašeho studijního úsilí umocněného zájmem rodičů a učitelů.
S příchodem na naši školu se téměř u všech žáků lineární průběh prospěchu změnil na několik průběhů:
a) Někteří vykazovali exponenciální průběh a skončili v nekonečnu – opustili školu v průběhu prvního ročníku.
b) Druhá skupina vykazovala tangenciální průběh, ale s periodou nxpí/2 se vrátila ke studiu
a s obtížemi ho dokončila
c) Třetí skupina vykazovala tepavý periodický průběh studia – neustále na konci školního roku konala jednu nebo dvě opravné zkoušky. Někteří dokonce prodloužili periodu a studovali školu i více než běžné čtyři roky.
d) Lepší skupina vykazovala harmonický průběh a střídala světlé okamžiky studia se špatnými (lokální maxima a lokální minima). Byly chvíle, kdy se někteří z Vás nacházeli fázově posunuti o pí/2 a už jste nebyli na sinusovce, ale na kosinusovce. Někteří z Vás se občas dostali i do protifáze.
e) Byli mezi Vámi i žáci excelentní, kteří vykazovali pouze mírně zvlněný průběh, snadno popsatelný pomocí Gaussova, respektive studentova, rozdělení.
f) Ti nejlepší z Vás se nespokojili s analogovým spojitým průběhem, začali digitalizovat a jejich prospěch jsou logicky samé jedničky.
Závěr zní: matematicky jsou tato fakta opět vysvětlitelná – na střední škole se uzavřený interval definovaných průběhů změnil na otevřený a byl definovaný pro všechny reálné žáky ve škole. Tedy již nezávisel na rodičích.
Na vysoké škole už bude vše záviset jen a pouze na Vás.
Milé maturantky a maturanti! „Non scholae, sed vitae discimus“ -. Neučíme se pro školu, ale pro život. Když totiž vše domyslíte, dojdete k závěru, že i technik se nemůže zabývat jenom matematikou a fyzikou, ale musí rozvíjet i duši, například přečíst si pěknou knihu. Vzdělání a vědomosti nemůžete považovat za majetek: nedají se koupit a zpočátku ani dobře prodat. Může se také stát, že to, co jste se učili, není to, co budete v životě potřebovat. Škola Vás vak naučila se učit a překonávat tak vědomostní nedostatky.
Byl bych rád, kdybyste na naši školu vzpomínali rádi. Zachovejte si v životě kritický smysl pro realitu, ale nezapomeňte, že svět se neskládá jen
z materiálních hodnot, z věcí vypočitatelných, změřitelných a zvážitelných, ale také z toho, co nosíte v sobě: ze snů, utopií a ideálů! Mnohé z toho, co jste se naučili, můžete zapomenout. Vždy se však držte logiky a rozumu, ideálů tolerance a humanity. Pokud to splníte, dokážete, že jste se neučili pro školu, ale opravdu pro život! Přeji Vám na další cestě životem všechno nejlepší!

23/06/2016