Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice


Veškerý software i hardware, které vystavovala SPŠE na výstavě Elektro/technika/IT, měřicí přístroje, 3D tiskárny, 3D frézku, roboty, dokreslovaly učivo, které žáci naší školy musí zvládnout.

Naši roboti
Na škole se vyučuje programování pomocí funkčních bloků, grafické programovaní a také programovaní v jazyku C. Proto jsme na výstavě mohli zhlédnout překážkovou dráhu s překážkami z polystyrénu, kterými bylo nutno roboty provést. Řada návštěvníků přitom zažila chvíle napětí.
Naši roboti jsou ovládáni pomocí rozhraní Bluetooth a za pomocí aplikace na operačním systému Android na mobilním zařízení nebo tabletu. Stavba robotu zaleží na tvůrci, na jeho fantazii či na návodu dodaného od Lega. Ke stavbě robotů se využívají tři druhy stavebnic: Fischer technik, NXT a novější EV3.

SPŠE a 3D tiskárny:
U tohoto pultu jsme zastihli žáka 3. ročníku Tomáše Bergera, který nám poskytl zasvěcený výklad:
V dnešní době existuje mnoho různých technologií 3D tisku. Všechny však mají společný znak: objekt vytvářejí po vrstvách. Jednotlivé technologie se liší způsobem nanášení materiálu. Existují tři hlavní technologické proudy: FDM, SLS a SLA. Nejjednodušší na pochopení je pravděpodobně FDM. Používá se na tisk plastových modelů. Materiál je dodáván ve formě fillamentu,struny, která je protlačována skrze trysku (průměr 0,1 – 0,8 mm). Tiskárna funguje v podstatě jako tavná pistole. Nanese nejprve první vrstvu (výška vrstvy je mezi 0,1 – 0,5 mm), potom se nanáší druhá atd. FDM je používána nejčastěji amatérskými tiskárnami. V průmyslu se nepoužívá kvůli nízké přesnosti a vysoké hrubosti povrchu. Příkladem těchto tiskáren je Reprap či Makerbot.
SLS vytváří model z prášku (plast či kov). Tisk probíhá tak, že tiskárna nanese tenkou jednolitou vrstvu prášku, kterou dle programu speče laserem. Následně se nanese další vrstva a opět se speče. Takto proces pokračuje, až je model hotov. Nakonec se výsledný model vyjme a očistí od přebytečného prášku. Výhodou této technologie je vysoká přesnost
a možnost tvorby z kovů. Právě to předurčuje SLS pro průmysl.
SLA vytváří plastový model pomocí tekutiny citlivé na světlo, která je světlem vytvrzována. Model je pak ponořen v tekutině a postupně vytahován. Technologie se vyznačuje vysokou přesností a rychlostí tvorby.
Od přítomných vyučujících ze SPŠE jsme se dozvěděli, že naše škola je schopná tiskárny sama vyrábět a prodávat cca za 12000 Kč. Vzhledem k tomu, že běžné tiskárny jsou k dostání za 24000 Kč a více (lepší i za 200 000 Kč), jde o velmi dobrou cenu. Pokud jste však schopni vlastní práce na výrobě nové tiskárny, můžete ji pořídit i za 9000 Kč. Škola vám poskytne i další službu: kupte si vlastní kotouč plastové hmoty za cca 500Kč a za drobný poplatek si můžete vytisknout vlastní výrobek.

Kinect a Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži Košumberku

Dnes již absolventi Jan Škoda a Jakub Fibigar pod vedením pana učitele ing. P. Čápa zkonstruovali robotickou rehabilitační pomůcku. Kluci se svěřili, že prý postupovali jednoduše. Motivačním prvkem se jim stal Sphero, robot sestavený
z Lega (i jiný robot). Sphero si představte jako robotickou kouli, která umí jezdit, blikat, svítit, plavat (uvnitř je motor, gyroskop, akcelometr, Bluetooth modul).
I laik nad Spherem jásá, protože vypadá neuvěřitelně roztomile a neposedí. Dětský pacient si s ním hraje a přitom probíhá rehabilitace. Technik však ví, že bude potřebovat ještě kinect, zařízení pro snímání. Kinect odesílá získaná data o pohybu do PC. Výsledek je ukládán do grafu, který využije pro svou analýzu lékař. Po zpracování dat aplikace pošle instrukce motivačnímu prvku. Motivační prvek (robot) zajišťuje, že rehabilitace probíhá formou hry. A tak se naše škola stala zajímavou pro Hamzovu léčebnu v Luži, která tuto pomůcku v současné době klinicky testuje.
P. Kopecký a T. Pilný

2/10/2015