Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Náš rozhovor z výstavy Elektro/technica/IT – veletrh a setkání firem z oboru elektrotechniky a IT
Místo konání: Ideon ve dnech 24. - 26. 9. 2015
Vyzpovídali jsme Trainee Specialistu firmy ERA s.r.o. Jiřího Mřenku:

Q: Hned na úvod se zeptám, čím se firma ERA zabývá?
A: Firma ERA je ryze pardubická firma a předchůdce pardubické TESLY. Firma se zabývá výrobou pasivních sledovacích systémů, což je možná termín, který lidem toho moc neřekne – řekněme, že je to technologie, která dokáže sledovat pozemní, letecké a námořní cíle na tzv. hyperbolickém časovém principu, který se také označuje názvem multilaterace. Naše služby a řešení se využívají v civilním sektoru, např. pro řízení letového provozu anebo v militárním sektoru, ať už pro zmiňované řízení letového provozu či zpravodajství proti případným narušitelům prostoru.

Q: Vaše firma spolupracuje s naší školou, proto bych se chtěl za čtenáře zeptat, jaké jsou formy této spolupráce?
A: Naše firma spolupracuje formou poskytování praxí pro studenty, kteří pracují přímo ve výrobě. Také se zúčastňujeme různých projektů a akcí, které přímo vaše škola organizuje, například mohu zmínit soutěž PC-ák a na dalších se chceme i domluvit. Dále na vaší škole pořádáme přednášky
o našich technologiích a podporujeme i některé kroužky, které by studentům eventuálně pomohly v dalším studiu.
Q: Jak vlastně fungují vaše pasivní sledovací systémy, nebo respektive čím se liší od klasických radarů?
A: Tradiční radarové systémy fungují tak, že na povrchu se nacházejí radarové antény (paraboly), které vysílají určitý typ signálu do prostoru, kde ho eventuálně zachytí dopravní prostředky, např. letadla. Ty pak tento signál přijmou a odesílají zpět k radaru. Díky tomu, že rychlost světla je konstantní, náš systém dokáže určit přesnou polohu a azimut letadla. To je způsobeno tím, že parabolická anténa radaru se otáčí 360° a my známe nějakou jeho nulovou polohu a víme v jaké fázi
a čase se nám vyslaný signál vrátil. Toto je vlastně princip primárního radaru.
Q: Pokud tedy říkáte „primární radar“, určitě je i ten sekundární, k čemu slouží?
A:Sekundární radar přijímá podrobnější údaje o letadle, jako například označení a kód letadla a i třeba jeho výšku.
Q:Říkal jste, že ERA dělá pasivní sledovací systémy, které fungují na principu multilaterace, co to vlastně je?
A: Ve skutečnosti primární ani sekundární stanice neděláme, vyrábíme například stanice „NEO by ERA“, které se rozmístí po letišti (minimálně 4 tyto stanice musí být nainstalovány) a ty poté zachytí signál z letadla. Stanice, která letadlo zachytila, si uloží čas zachycení. V prostoru jsou ovšem i další stanice od sebe rozmístěné. Každá stanice díky své různé pozici také signál zachytí v různém čase. Ty na základě komplikovaného vzorce vytvoří hyperboloid. Místo protnutí hyperboloidu, které vzniklo dříve, je poté zaznamenáno jako pozice letadla.

Děkuji Jiřímu Mřenkovi a firmě ERA za poskytnutý rozhovor.
Jiří Bartušek

30/09/2015