Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Otestujte si, jestli znáte změny, které do psaní českých textů přinesla nová norma

Vyberte správnou možnost:

Interpunkční znaménka
1.
a) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II.
b) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II
c) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II..
2.
a) Prodávají zde nábytek, nářadí atd.
b) Prodávají zde nábytek, nářadí atd..
c) Prodávají zde nábytek, nářadí, atd.
3.
a) Jiřina Bílá, PhD., nová ředitelka
b) Jiřina Bílá, PhD. , nová ředitelka

Spojovník
4.
a) Jean-Paul Belmondo
b) Jean – Paul Belmondo
5.
a) Kateřina Nová-Šímová
b) Kateřina Nová – Šímová
c) Kateřina Nová Šímová

Pomlčka
6.
a) Připravte si dokumenty-občanku, pas atd.
b) Připravte si dokumenty – občanku, pas atd.
7.
a) strana 15-18
b) strana 15 – 18

Závorky
8.
a) Vlaky se budou zpožďovat (především kvůli výlukám.)
b) Vlaky se budou zpožďovat (především kvůli výlukám).
c) Vlaky se budou zpožďovat (především kvůli výlukám.).
9.
a) Sklizeň chmele se protáhne (Letos je příliš deštivo).
b) Sklizeň chmele se protáhne. (Letos je příliš deštivo.)

Správné odpovědi:
1c)
2a) Na konci věty se píše jen jedna tečka, a to i za řadovými číslovkami či zkratkami s tečkou.
3b) Když věta končí názvem, jehož součástí je otazník či vykřičník, tečka se za nimi nepíše.
Následuje-li víc interpunkčních znamének po sobě, nepíše se mezi nimi mezera.
4a) Při naznačení těsného spojení se píše spojovník bez mezer u jmen osobních.
5c) Nově se nepíše spojovník u příjmení složených ze dvou jmen.
6b) Pomlčka se odděluje mezerami.
7a) Pomlčka se neodděluje mezerami, jestliže označuje rozsah nebo nahrazuje výrazy „a“ nebo „versus“.
8b) Pokud je v závorce neúplná věta, tečka je až za závorkou.
9b) Dvě celé věty jsou ukončeny tečkou, jedna z nich je vložená do závorky.

Pokračování příště.27/08/2015