Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Zesilovač Tomáše Hrbka

Jaká je úroveň maturitních výrobků? Pokud se zeptáte dnes už absolventa Tomáše Hrbka, odpoví Vám, že za svůj maturitní výrobek nejen dostal známku výborně, ale dokonce s ním v soutěži AMAVET postoupil do národního kola a v SOČ v oboru elektrotechnika také.

Tomáše Hrbka jsme se zeptali:

O jaký výrobek se jedná?

Jde o zesilovač BI-AMP 2x 140W.

Jak vznikl nápad vytvořit zesilovač?

Chtěl jsem pro své vlastní reproduktory vytvořit zesilovač ve třídě HI-END.

Proč?

Pro domácí poslech a kvalitu poslechu. Hlavně jsem chtěl vytvořit něco, co běžně vůbec není dostupné.

Čím se Tvůj výrobek liší od běžně dostupných?

V běžně dostupném zesilovači se používá jeden koncový stupeň pro celé frekvenční spektrum. Já používám dva aktivně oddělené koncové stupně.

Kolik času Tě výrobek stál?

Čas strávený na zesilovači lze těžko změřit. Byly to dny, večery, noci… Chci upozornit, že výrobek vznikal ve škole.

Kdo Ti pomáhal?

Výrobek jsem tvořil sám. Pomoc mi poskytoval ing. Bubák, učitel předmětu elektrotechnická měření.

Máš se zesilovačem nějaké další plány?

Rád bych, kdyby mohl být využit pro zakázkovou výrobu.

Nápad na další výrobek se nezrodil?

Zrodil. Mým novým plánem je vytvořit TRI-AMP zesilovač. Už tedy nepůjde
o dvoufrekvenční spektra, ale o tři.


Od kterého ročníku na naší škole má student tolik znalostí, aby mohl vytvořit podobný výrobek jako Ty?

Už od třetího ročníku. I já jsem na svém výrobku pracoval od třetího ročníku, kdy vznikl návrh, a dokončil jsem ho před maturitou.

Kdy se koná národní kolo SOČ?

Začíná 26. června.

Budeme držet palce.

25/05/2015