Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice


Že máme na SPŠE dramatický kroužek, to každý ví. Že ho vede paní učitelka M. Albrechtová, to také každý ví. Že jí pomáhá pan učitel Vojta, víme také všichni. Ale jak to v kroužku chodí, když pracuje, si umí představit málokdo.
Na úplném začátku je výběr hry. Například loni to byl Don Šajn. Poté se začnou rozdělovat role, kdo bude vodit kterou loutku, kdo postavu namluví. Tento nejdůležitější proces na sebe bere paní učitelka Albrechtová, která si vždy poslechne adepty na role a pak rozhodne. Bere v potaz i to, aby někdo jiný loutku vodil a někdo jiný ji namluvil.
Jakmile je vybrána hra a určeny role, může se začít zkoušet.
Všichni si sedáme do hlediště a svými poznámkami pomáháme loutkářům, například
s pohybem loutek po jevišti. Divadlo se potom hraje znovu a znovu, aby se hra dopilovala k dokonalosti. Také malujeme kulisy nebo obtahujeme staré, už zašlé.
Termín premiéry nebo repríz je znám čtvrt nebo půl roku předem. Vystoupení bývá v Evropském domě, někdy pro veřejnost, jindy pro naši školu nebo pro školky.
Dramatický kroužek jsem si moc oblíbil. Atmosféra je v něm velice příjemná, při zkoušení užijete spoustu zábavy. Když vedete loutku, procvičíte si motoriku, když namlouváte, vyzkoušíte si změny hlasu a procvičíte výslovnost. Nejhezčí zážitky máme, když hrajeme malým dětem, které děj opravdu upřímně prožívají, spolu s postavami se bojí, smějí, radují. Je to nádhera.
JC

Zobrazit fotky

4/05/2015