Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Některé vyučující, kteří se zúčastnili jednotlivých přednášek na dni prevence oborů L a H, jsme požádali o hodnocení a dozvěděli jsme se toto:

Mgr. Račický

Dvacet šest žáků třídy 1.ME se ve druhém dopoledním bloku setkalo se školní psycholožkou Mgr. Miriam Tucauerovou, aby se teoreticky, možná i prakticky zdokonalili v něčem, co je bude provázet nejenom ve škole, ale po celý život - v umění se učit, pochopit zákonitosti tohoto tak potřebného procesu. Paní Miriam už dopředu avizovala, že si nepřeje, aby s ní byl ve třídě přítomen pedagogický dozor - důvod je zřejmý, chtěla dosáhnout toho, aby se žáci cítili svobodněji, aby se chovali přirozeně a nemuseli se na nikoho ohlížet. Navíc většina žáků se na setkání s paní magistrou těšila, znali ji z adaptačního kursu, kde na ně dost zapůsobila. O tom, co se dělo za dveřmi učebny č. 16 mnoho informací nemám, ale vím, že žáci rozebírali odborný text a hledali způsoby a postupy, jak se jej co nejrychleji a zároveň efektivně naučit.
Podle ohlasu po skončení tohoto bloku to význam mělo, každý si alespoň něco pro sebe odnesl a hned prý to budou v učebních hodinách zkoušet aplikovat. Tak se my, kantoři, máme na co těšit.

Mgr. Hanáková

Základy první pomoci

Žáci prvního ročníku studijního oboru mechanik elektrotechnik se v prvním bloku setkali
s lektorem Českého červeného kříže v Pardubicích panem Františkem Hanákem, který dokázal víc než hodinu a půl zaujmout dvacet pět chlapců a jednu dívku tak, že ani nechtěli končit. Mluvené slovo, pronášené kultivovaným zvučným hlasem, se střídalo s videoprojekcí a praktickými ukázkami resuscitace. Žáci často přerušovali přednášejícího více či méně kvalifikovanými dotazy, sami si prakticky zkoušeli provádění resuscitace. I když někteří už ze základních škol
o této problematice něco věděli, bylo pro většinu přínosem, že poskytování první pomoci u nás tvoří ucelený systém, ve kterém jednotlivé prvky na sebe
navazují a vzájemně se doplňují - od vytočení telefonního čísla až po odvoz postiženého do nemocnice. Pořádání takovýchto akcí má velký význam a je třeba, aby se konaly nejen jednou za školní rok ve Dnech prevence. Velký dík patří všem, kteří se o to zasloužili.

Ing. Rudolf

Psychologie učení
Mgr. Miriam Tucauerová
Byly probrány základní podmínky efektivního učení jednak podle prof. Cimického, jednak dle obecných poznatků. Například místo, pravidelnost, přestávky, sebedůvěra, sebepoznání a také individualní potřeby každého jedince. Přitom byli žáci vyzýváni k dotazům a názorům.
V druhé části byli žáci rozděleni do 5 skupin a měli se naučit jednu stranu technického textu různými metodami. Jako nejefektivnější se ukázala metoda vlastních výpisků nebo „mentálních map“.
Přitom je volba vhodné metody individuální.
Závěr: Přednáška byla pro studenty zajímavá a přínosná. Otázkou ovšem je, zda se těmito poznatky budou řídit a zda jsou dostatečně motivováni k co nejlepšímu studiu.

Mgr. Kubelka
Přednáška: Kinematika nárazu a součinnost zádržných systémů, dopravní přestupky a jejich projednávání
studenti 3.ME a 1.PE, lektor Ing. Otakar Švec
Studenty přednáška zaujala, zvláště zpomalené záběry při nehodě a aktivace airbagů. Možné důsledky si většina posluchačů uvědomila až na přednášce. Mluvilo se hlavně o nepřipoutaných spolujezdcích, volně složených předmětech, které při nárazu zraňují řidiče.
Lektor navázal s posluchači kontakt, dotazy byly spontánní. Na všechny se dostalo. Dle mého byla přednáška pro účastníky přínosem.

Ing. Mejstřík
Přednáška Policie ČR

Žáky zaujala přednáška o trestné činnosti a její prevenci. Důkazem je řada konkrétních dotazů ve druhé části hodiny. Konkrétně se týkaly metod pátrání po pachatelích, šancí na neodhalení, rozdíly mezi trestným činem a přestupkem,výše trestů.
V podstatě všechny dotazy zodpovězeny a doplněny řadou příkladů z praxe.
Na závěr potlesk od žáků a dobrý pocit od příslušníků Policie ČR.
Myslím, že účel byl splněn.
___________________________________________________________________________


Zobrazit fotky

18/03/2015