Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice


V rámci OPVK zamířilo 6 tříd 1.ročníku do Národního technického muzea v Praze. Exkurze byla obohacena o prohlídku Pražského hradu a výstavy „Poklady staré Číny“v císařské konírně.
1.část exkurze proběhla v úterý 4.listopadu (třídy 1.B, 1.D a 1.G) pod dozorem Mgr.Hrona, PhDr. Forejtové, Mgr. Michalce a Mgr. Venzary.
Ve čtvrtek 6.listopadu absolvovaly exkurzi třídy 1.C, 1.E a 1.F pod dozorem
Mgr. Kvasničkové , Mgr.Papíkové, Mgr. Albrechtové a Mgr.Bednaříkové.
Program obou dnů byl obdobný – 1.autobus zamířil na Hrad, kde si polovina žáků nejprve prohlédla výstavu „Poklady staré Číny“.Každý z nich obdržel pracovní list a během prohlídky vyplňoval zadané úkoly – jedním z nich bylo vybrat si exponát, nakreslit ho a zjistit o něm co nejvíce informací. Druhou skupinu provedli vyučující českého jazyka a dějepisu po areálu Pražského hradu – pak se skupiny vyměnily.
2.autobus mezitím strávil zajímavé chvíle v Národním technickém muzeu – žáci se dozvěděli leccos zajímavého o pružinách – po krátkém motivačním vstupu následoval workshop, kde si žáci ověřili vlastnosti pružin v praxi, a volná prohlídka muzea. Po obědě v kavárně muzea zamířili všichni na hrad a viděli totéž, co jejich kolegové ráno
Mezitím už posádka prvního autobusu po dobrém obědě absolvovala prohlídku Národního technického muzea.
Kolem 17.hodiny dorazili všichni do Pardubic, spokojení a plní zážitků. Kdo si dal záležet a vyplnil pracovní list pečlivě, čeká ho nejen pochvala, ale další pěkná známka z dějepisu.
M. Albrechtová

4/12/2014