Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Rozhovor se správcem budov SPŠE a VOŠ Pardubice ing. Karafiátem

O jakou prázdninovou změnu ve škole se jedná?
Jde o rekonstrukci prosklené schodišťové stěny se 158 okénky, kterou míjíme, když stoupáme po hlavním schodišti. Kdo procházel kolem školy, viděl vysoké lešení.
Proč se stěna rekonstruovala?
Její vnější část byla zkorodovaná. Vypadala zanedbaně a navíc hrozilo vypadnutí okenního křídla na chodník. Zvnitřku se okénka nedala otevřít, a tedy ani umýt.
Proč je rekonstrukce považována za tak významnou?
Budova je kulturní památkou. Navrhl ji architekt Ladislav Machoň kolem roku 1920. Proto bylo projektování i povolovací řízení velmi složité, svázané celou řadou závazných podmínek.
Můžeme se zeptat, kolik rekonstrukce stála?
Realizační firma Loučka Pardubice s.r.o. spolu s několika subdodavateli ji provedla v prázdninových měsících za 1 milion korun.
Co se všechno provádělo?
Vnější rám včetně křídel a zasklení byly vyměněny v plném rozsahu, avšak při zachování původního vzhledu. Vnitřní rám, křídla a zasklení byly repasovány, tedy opraveny při zachování původních materiálů a prvků. Důležité je, že křídla se dají otevírat, což umožňuje provádění údržby.
Byly nějaké problémy?
Právě "pískování", tedy očištění kovových prvků od starých nátěrů, se ukázalo jako problém. Vzniklo velké množství extrémně jemného prachu. I když byl schodišťový prostor oddělen plachtami, došlo k zaprášení všech přilehlých prostor. Budova se uklízela do posledních chvil, i dopoledne v neděli, aby škola vypadala slušně před nástupem pedagogů a opravnými zkouškami.
A ještě na závěr vysvětleme titulek. Proč jde o změnu, která nemá být vidět?
Kulturní památka si musí zachovat svůj původní vzhled. Takže nejlepším vysvědčením bude, když si nikdo téměř nevšimne, že se něco změnilo.
Děkujeme za rozhovor.Zobrazit fotky

10/09/2014