Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice


Po celý rok se studenti mohli zúčastňovat různých kroužků, které na škole byly
k mání. Mezi nimi byla například robotika, technická angličtina a mnoho dalších. Jedním z letošních kroužků byla i grafika, kterou vedla paní učitelka Sobotková. Studenti se při středečních odpoledních hodinách mohli seznámit s tvořením plakátků, inzerátů a samozřejmě si mohli zkusit vyčarovat různé výtvory ve Photoshopu dle tutoriálů a rad, které pak mohli zužitkovat i dále.
Kromě obyčejné tvorby pomocí myši si všichni mohli v kroužku vyzkoušet i grafický tablet, který ulehčuje práci i profesionálním grafikům.

Jak kroužek hodnotí jeho vedoucí Mgr. H. Sobotková a jak se na něj připravuje, se můžete dočíst níže:

1.otázka: Jak jste se dostala ke grafickému kroužku? Proč byl otevřen?
Grafický kroužek jsme zavedli pro žáky, kteří rádi tvoří s grafickými editory. Ve výuce na to není moc prostoru, proto jsme se rozhodli otevřít i kroužek počítačové grafiky, který vedu já, protože tento obor mám vystudovaný a baví mě.

2.otázka: Jak byste zhodnotila kroužek? Je pro návštěvníky přínosný?
Doufám, že pro žáky, kteří kroužek navštěvují, přínosný je, jinak by ho nejspíše nenavštěvovali.S celkovou atmosférou v kroužku jsem velice spokojená, pracuje se s žáky odlišným způsobem, protože všichni, kteří jsou přítomni, jsou tam dobrovolně, pracují se zájmem a to je potom naprosto jiné učení.

3.otázka: Jak se na kroužek připravujete?
Snažím se vyhledávat a vytvářet úkoly, které by mohly zaujmout, a představovat jednotlivé nástroje grafického programu přímo na praktických úkolech, které si žáci vždy „vylepší“ podle svého. 

4.otázka: Baví vás to?
Baví mě to a moc. Jak jsem již říkala, práce s jednotlivci, kteří navštěvují kroužek dobrovolně, chtějí něco vytvářet a baví je to, je radost i pro mě.

5.otázka: Chybí vám na kroužku něco? Vylepšila byste jej nějak?
Chybí nám čas, mnoho hodin z různých důvodů ve školním roce odpadá, a tak není dostatek času na nějaký větší projekt, ale jsem velice ráda, že spousta žáků, kteří na kroužek chodí, pracuje na zadaných úkolech, jak pro školu, tak pro soukromé účely i doma ve svém volném čase a za to jim děkuji.

6.otázka: Plánujete kroužek i do budoucna?
Samozřejmě, pokud bude čas a budou zájemci, tak bych ráda kroužek měla i nadále, i když by to neměla být standartní počítačová grafika, ale i zapojení animací a jiných technologií. Uvidíme…

7.otázka: Máme ještě co dodat?
Doufám, že byl kroužek alespoň z nějaké části pro většinu užitečný, bavil je stejně jako mě a děkuji všem, kteří se na něm se mnou podíleli. Doufám, že budou pracovat i nadále.

A jak vlastně probíhaly jednotlivé hodiny, které jsme trávili v kroužku?

Rozhodně to nebylo jednotvárné, již od prvních pár minut se rozběhly práce nad různými výtvory, a kdo přišel pozdě, měl co dělat, aby dohnal zbytek skupinky. Obvykle práce započala otevřením Photoshopu, ve kterém jsme pracovali asi nejvíce. Další postupy už závisely čistě na dalších krocích. Potřebovali jste vytvořit písmo, či nějak upravit obličej? Není nic snazšího, než si zadat potřebné věci do vyhledávače. Kdo měl problém, vždy si mohl vyžádat pomoc od spolusedícího spolužáka nebo od paní učitelky a to mohl učinit vždy, když si něčím nebyl jist nebo mu něco nešlo. I když to vypadá jednoduše, práce ve Photoshopu (i v dalších programech) nemusí být vždy snadná a nejednomu může zamotat hlavu. Ke konci své pracovní doby už jsme však všichni měli výtvor hotový, každý dle svého uvážení. I když jsme třeba všichni postupovali na základě stejných požadavků, mohly být naše práce různé díky tomu, že se každý
z nás odpíchl od jiného obrázku. Většina lidí však se svým obrázkem byla spokojená a někdy se nebránila ani tomu, aby si zkusila i pár úprav navíc.Jindy jsme však nepostupovali všichni podle jednoho tutoriálu, někdy byla zadána práce, kde každý měl za úkol vytvořit plakátky a další propagační materiály. Pokud byl úspěšný, jeho výtvor mohl být vyvěšen po školních chodbách, což je, dle mého názoru, skvělá odměna za vykonanou práci.
Zkrátka každý si mohl vyzkoušet něco nového, vyzkoušet si práci v daném oboru a ujistit se, jestli by měl šanci obstát, či nikoliv. D. Esterová

V příloze najdete fotografie z kroužku i prací jeho účastníků.

1/07/2014