Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice


Uvádíme rozhovor s p. Vohradníkem u příležitosti šedesátého výročí školy v roce 2011
Mgr. Pavel Vohradník (1970 – 26. 7. 2016):
Pane zástupce ředitele, můžete nám, už vlastně jako pamětník, říci, které mezníky v historii školy považujete za velmi důležité?
Nejprve k termínu „pamětník“. Na to mám ještě čas, i když na škole působím 21 let (z toho 4 roky v lavicích jako žák a 15 let jako zástupce ředitele).
Ale teď k mezníkům. Vždy je důležité, abychom měli v září koho učit. Proto je pro mě podstatné, že byly otevřeny nové obory, a to na střední i vyšší škole. Naopak mě mrzí, že byl z rozhodnutí zřizovatele ukončen obor Technické lyceum.

Na koho a na co rád vzpomínáte, ať jako absolvent, pedagog nebo řídicí pracovník?
Vyjádřím se jen k době svého studia. Největší osobností pro mě byla a stále je moje učitelka matematiky – Mgr. Anna Jedličková. Ale takových učitelů bylo více.
Škola vždy měla a má mnoho výborných pedagogů. A doufám, že tomu tak bude i do budoucna.

Jaké jsou podle Vás největší přednosti SPŠE a VOŠ v Pardubicích?
Dle mého jsou přednosti školy tyto:
kvalitní vybavení školy,
atraktivní obory studia střední i vyšší školy,
úspěchy žáků v aktivitách mimo školu,
téměř stoprocentní pokračování našich žáků na vysokých školách
a teď aktuálně úspěch u „státní“ maturity.

Co byste jako zástupce ředitele škole popřál do dalších deseti let?
Přání je jednoduché. Dostatek kvalitních žáků a studentů. Obětavé a oddané pedagogy.
A v neposlední řadě přízeň nadřízených orgánů – kraje a ministerstva.
Takže minimálně dalších 60 let stejně dobrých, nebo lepších.

Děkujeme za přání a…za všechno.

25/08/2016