Odpovědný redaktor: Sobolová Zdeňka PaedDr.

Pište nám!

Čekáme na vaše zprávy, články a nebo komentáře

Své příspěvky posílejte na sobolova@spse.cz

Časopis vychází pod záštitkou ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Na léta strávená na průmyslovce mám spoustu krásných vzpomínek, hodně jsem se toho zde naučil a potkal mnoho zajímavých lidí – a to jak mezi učiteli, tak i mezi studenty. Jsem hrdým absolventem elektrotechnické průmyslovky a moc mne těší, že se mezi mými studenty na univerzitě každoročně objevují Vaši absolventi, kteří se hlásí ke stejné škole, jako mám já a jsou na vysokoškolské studium dobře připraveni.
Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
rektor Univerzity Hradec Králové

10/04/2014